Súhlas so spracovaním osobných údajov

Odoslaním formulára vyhlasujem, že som sa oboznámil s podrobnosťami o spracúvaní mojich osobných údajov a s účelom a rozsahom ich spracúvania, že vyššie uvedené osobné údaje sú pravdivé a súhlasím s ich spracúvaním a so spracúvaním ďalších osobných údajov získaných o mojej osobe spoločnosťou MarketKing, s.r.o. ako prevádzkovateľom - správcom osobných údajov (najmä meno, priezvisko, obchodné meno, adresa, e-mail, telefónne číslo, url internetového obchodu), a to najmä v zmysle a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o ochrane osobných údajov”). Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie poskytovania poradenských, informačných, administratívnych a marketingových služieb spoločnosťou MarketKing, s.r.o., a to najmä na informačné účely, marketingové účely, zasielanie ponúk, informácií, reklamných a iných oznámení spoločnosťou MarketKing, s.r.o. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujem spoločnosti MarketKing, s.r.o. na dobu, po ktorú mi bude poskytovať administratívne, informačné a marketingové služby, a ďalej na dobu 5 rokov, po ukončení poskytovania týchto služieb, minimálne však po dobu vyplývajúcu zo všeobecne záväzných právnych predpisov.