4xx stránka

Detaily chyby 4xx page 4xx stavové kódy HTTP naznačujú, že k požadovanej stránke alebo prostriedku nie je možné pristupovať. 401 – Unauthorized, 403 – Forbidden, 408 – Request Timeout, and 404 – Not Found, sú najbežnejšie „Chyby klienta“. Adresy URL 4xx poškodzujú dojem používateľa na vašom webe, pretože ľudia nemôžu získať prístup k stránke alebo súboru pomocou odkazu, na ktorý kliknú. Okrem toho interné odkazy...

Continue reading...

404 stránka

Detaily chyby 404 page 404 – Stránka nebola nájdená, je jednou z najčastejších chýb 4xx a znamená, že požadovaná adresa URL neexistuje. Odkazy smerujúce na 404 URL adresy sú všeobecne známe ako „nefunkčné odkazy“. 404 URL na vašom webe poškodzuje používateľské prostredie, pretože ľudia nemôžu získať prístup k stránke alebo súboru pomocou odkazu, na ktorý kliknú. Okrem toho interné odkazy na 404 URL adresy vytvárajú...

Continue reading...

Noindex follow stránka

Detaily chyby Noindex follow page Ide o stránky, ktoré majú „noindex“, ale neobsahujú značku „nofollow“ v kóde HTML alebo v hlavičke odpovede HTTP. Tieto stránky sa nebudú zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávacích nástrojov. Keďže však nemajú značku „nofollow“, za všetkými odkazmi, mali by ich nasledovať roboti vyhľadávacích nástrojov a odovzdať link juice. V jednom z posledných videí spoločnosti Google Webmasters však John Mueller vysvetlil, že spoločnosť...

Continue reading...

Noindex stránka

Detaily chyby Noindex page Jedná sa o stránky s metaznačkou „noindex“. Ak sa na stránke používa metaznačka „noindex“, táto zabráni v indexovaní vyhľadávania. Tu nájdete pokyny spoločnosti Google týkajúce sa tejto značky. Ako chybu opraviť Túto značku používajte iba na stránkach, ktoré nechcete zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania. Upozorňujeme, že ak má byť metaznačka noindex účinná, nesmie byť stránka blokovaná súborom robots.txt. Inak vyhľadávacie prehľadávače ho...

Continue reading...

Prekročenie časového limitu

Detaily chyby Timed out Po odoslaní žiadosti o stránku alebo zdroj nebola odpoveď zo servera prijatá včas. Môže to poškodiť indexovú prehľadateľnosť vašich webových stránok (a tým aj indexovateľnosť) a mať negatívny vplyv na používateľskú skúsenosť. Ako chybu opraviť Skontrolujte zoznam URL adries prekračujúcich časový limit. Pokúste sa vo svojom prehliadači zopakovať prístup na dané URL adresu stránky a získať predstavu o rýchlosti odpovede servera....

Continue reading...

Reťazené presmerovania

Detaily chyby Redirect chain Reťazené presmerovania môžu poškodiť používateľské prostredie a spomaliť rýchlosť načítania stránky. Reťazenie presmerovaní okrem toho komplikuje vnútorné prelinkovanie vašich webových stránok robotom vyhľadávacích nástrojov. Ako chybu opraviť Pre danú adresu URL vidíte odkaz na prvú URL adresu v reťazci, ďalšie odkazy a cieľovú adresu, kam odkaz nakoniec smeruje. Ak je to prakticky možné, nahraďte odkazy na presmerovacie URL adresy v reťazci...

Continue reading...

Presmerovania canonical bodov

Detaily chyby Canonical points to redirect Webové adresy používajúce protokol HTTP, ktoré presmerovávajú na HTTPS. Ako chybu opraviť Aby sa predišlo zbytočným presmerovaniam, odporúča sa používať priame odkazy na verzie stránok HTTPS na vašom webe.

Continue reading...

Presmerovanie z HTTP na HTTPS

Detaily chyby HTTP to HTTPS redirect Webové adresy používajúce protokol HTTP, ktoré sú presmerované na HTTPS. Ako chybu opraviť Aby sa predišlo zbytočným presmerovaniam, odporúča sa používať priame odkazy na verzie stránok HTTPS na vašom webe.

Continue reading...

302 presmerovanie

Detaily chyby 302 redirect Interné adresy URL, ktoré presmerovávajú na inú adresu URL s HTTP stavovým kódom 302 (dočasné presmerovanie). 302 aj 301 presmerovania prenášajú PageRank, ako to oznámila spoločnosť Google. Presmerovanie 302 je však podľa definície dočasné a nemalo by sa používať, ak je presmerovanie trvalé. Ako chybu opraviť Skontrolujte adresy URL v prehľade chýb. Ak máte vedomosť, že niektoré presmerovanie je trvalé, nahraďte...

Continue reading...

3xx presmerovanie

Detaily chyby 3xx redirect Aj keď spoločnosť Google informuje, že akákoľvek metóda presmerovania je dobrá a PageRank sa takto prenáša, Googlebot nie je jediným návštevníkom vašich webových stránok. Presmerovania vždy vyžadujú opatrnosť. Môžu poškodiť výkonnosť vašich webových stránok, najmä pre mobilných používateľov, alebo môžu tiež zmiasť návštevníkov webových stránok. Ako chybu opraviť Ak je to možné, odporúčame nahradiť odkazy na interne presmerované adresy URL na...

Continue reading...