Príliš dlhý titulok

Detaily chyby Title too long Dlhšie titulky sa skrátia, keď sa zobrazia vo výsledkoch vyhľadávania. Pozrite si Google odporúčania týkajúce sa titulkov. Ako chybu opraviť Všeobecne odporúčaná dĺžka názvu je medzi 50 a 60 znakmi (max. 600 pixelov). Skontrolujte všetky identifikované stránky a zvážte skrátenie ich názvov.

Continue reading...

Chýbajúca alebo prázdna značka H1

Detaily chyby H1 tag missing or empty Značka <h1> je záhlavie stránky najvyššej úrovne. Aj keď to nie je také dôležité ako názov vašej stránky, nadpis <h1> je silnou súčasťou vášho SEO na stránke. Pomáha vyhľadávacím nástrojom lepšie porozumieť obsahu na vašej stránke a jej celkovej téme. Ako chybu opraviť Každá stránka by mala mať svoj jedinečný nadpis <h1>. Na každej stránke sa odporúča používať...

Continue reading...

Príliš krátky meta description

Detaily chyby Meta description too short Google niekedy generuje útržky pre obsah značky <meta>, ak sa domnieva, že dávajú používateľom užitočnejší popis, ako je možné získať priamo z obsahu stránky. Okrem toho bude napríklad Facebook používať obsah <meta> značky pre náhľad odkazu, ak stránka nemá značku „og: description“. Krátky a stručný opis v meta description nemusí najlepšie zhrnúť obsah vašej stránky. Ako chybu opraviť Všeobecným...

Continue reading...

Priveľký HTML súbor

Detaily chyby HTML file size too large Zoznam stránok, ktoré nepoužívajú kompresiu textu. Ak chcete zmenšiť veľkosť údajov prenášaných z webového servera do prehliadača používateľa, kompresia by sa mala použiť pre textové prostriedky ako CSS, JavaScript a HTML. Ako chybu opraviť Všetky súčasné prehliadače dnes podporujú kompresiu GZIP. Uistite sa, že je váš server nakonfigurovaný tak, aby povolil GZIP. Ďalšími široko podporovanými kompresnými algoritmami sú...

Continue reading...

Nekomprimovaná stránka

Detaily chyby Not compressed Zoznam stránok, ktoré nepoužívajú kompresiu textu. Ak chcete zmenšiť veľkosť údajov prenášaných z webového servera do prehliadača používateľa, kompresia by sa mala použiť pre textové prostriedky ako CSS, JavaScript a HTML. Ako chybu opraviť Všetky súčasné prehliadače dnes podporujú kompresiu GZIP. Uistite sa, že je váš server nakonfigurovaný tak, aby povolil GZIP. Ďalšími široko podporovanými kompresnými algoritmami sú Brotli a deflate.

Continue reading...

Pomalá stránka

Detaily chyby Slow page Táto chyba sa týka stránok vášho webu, pri ktorých načítanie HTML kódu trvalo príliš dlho. Rýchlosť načítania webovej stránky je jedným zo signálov v hodnotení spoločnosti Google. Rýchlosť stránky okrem toho ovplyvňuje dojem používateľa na vašom webe. Návštevníci často nečakajú, kým sa načíta pomalá stránka, a odídu. Ako chybu opraviť HTML kód stránky sa načíta pomaly, keď nie je optimalizovaný alebo...

Continue reading...

Noindex a nofollow stránka

Detaily chyby Noindex and nofollow page Stránky so značkami „noindex“ a „nofollow“. Značka „noindex“ nariaďuje prehľadávačom vyhľadávacích nástrojov, aby nezobrazovali stránku vo výsledkoch vyhľadávania. Smernica „nofollow“ nariaďuje prehľadávačom vyhľadávacích nástrojov, aby nenasledovali odkazy na stránke. Ako chybu opraviť Tieto značky používajte iba v prípade, ak nechcete, aby boli vaše stránky indexované vo výsledkoch vyhľadávania a odkazoch vedúce na ne, ktoré nasledujú prehľadávače vyhľadávacích nástrojov.

Continue reading...

Nofollow stránka

Detaily chyby Nofollow page Stránky s metaznačkou „nofollow“. Na stránke sa používa metaznačka „nofollow“, ktorá inštruuje prehľadávače vyhľadávacieho nástroja, aby nenasledovali odkazy na nej uvedené. Ako chybu opraviť Túto značku používajte iba na stránkach, na ktorých nechcete, aby prehľadávače vyhľadávača sledovali odkazy. V opačnom prípade by ste túto značku mali odstrániť.

Continue reading...

4xx stránka

Detaily chyby 4xx page 4xx stavové kódy HTTP naznačujú, že k požadovanej stránke alebo prostriedku nie je možné pristupovať. 401 – Unauthorized, 403 – Forbidden, 408 – Request Timeout, and 404 – Not Found, sú najbežnejšie „Chyby klienta“. Adresy URL 4xx poškodzujú dojem používateľa na vašom webe, pretože ľudia nemôžu získať prístup k stránke alebo súboru pomocou odkazu, na ktorý kliknú. Okrem toho interné odkazy...

Continue reading...

404 stránka

Detaily chyby 404 page 404 – Stránka nebola nájdená, je jednou z najčastejších chýb 4xx a znamená, že požadovaná adresa URL neexistuje. Odkazy smerujúce na 404 URL adresy sú všeobecne známe ako „nefunkčné odkazy“. 404 URL na vašom webe poškodzuje používateľské prostredie, pretože ľudia nemôžu získať prístup k stránke alebo súboru pomocou odkazu, na ktorý kliknú. Okrem toho interné odkazy na 404 URL adresy vytvárajú...

Continue reading...