Viac H1 značiek

Detaily chyby Multiple H1 tags Ide o stránky, ktoré obsahujú viac ako jednu značku <h1>. Na vašich stránkach by nemalo byť viac značiek <h1>. Mali by ste toto pravidlo dodržiavať, aj keď Google spomenul, že na stránke môžete použiť toľko značiek <h1>, koľko potrebujete, čo naznačuje, že Google je dosť chytrý na to, aby identifikoval záhlavie stránky. Ako chybu opraviť Aby ste zabránili akejkoľvek zámeny...

Continue reading...

Príliš veľký súbor CSS

Detaily chyby CSS file size too large Jedná sa o súbory CSS na vašom webe, ktoré sú väčšie ako 15 kB. Aj keď súbory CSS pozostávajú iba z textu, môžu stránky výrazne spomaliť, keď je ich veľkosť príliš veľká. Ako chybu opraviť Skontrolujte všetky problematické súbory CSS a zvážte optimalizáciu ich kódu.

Continue reading...

Chýbajúci alt popis obrázka

Detaily chyby Missing alt text Atribút alt sa používa na opis vášho obrázka. Vyhľadávacie nástroje ho použijú na porozumenie obsahu vašich obrázkových súborov. Tento text sa tiež zobrazí na vašej stránke, ak sa obrázok nedá zobraziť. Ako chybu opraviť Uistite sa, že každý z vašich obrázkov obsahuje stručný a popisný alt text. Prečítajte si pokyny spoločnosti Google týkajúce sa obrázkov.

Continue reading...

Stránka bez odchádzajúcich odkazov

Detaily chyby Page has no outgoing links Ak stránka nemá žiadne odchádzajúce odkazy, jedná sa o „slepú uličku“ pre návštevníkov webových stránok a prehľadávače vyhľadávacích nástrojov. Ako chybu opraviť Skontrolujte navigáciu na webe a architektúru odkazov, aby ste sa uistili, že web neobsahuje „slepé uličky“.

Continue reading...

Osirotená stránka (bez prichádzajúcich interných odkazov)

Detaily chyby Orphan page (has no incoming internal links) Osirelé stránky webovej stránky nemajú prichádzajúce interné odkazy. Prehľadávače vyhľadávacích nástrojov môžu takéto stránky objaviť iba zo súboru sitemap alebo z externých spätných odkazov. Návštevníci webových stránok sa nebudú môcť dostať na túto stránku z inej stránky na vašom webe. Ako chybu opraviť Skontrolujte navigáciu na webe a architektúru odkazov, aby ste sa uistili, že všetky...

Continue reading...

Stránka obsahuje iba jeden dofollow prichádzajúci interný odkaz

Detaily chyby Page has only one dofollow incoming internal link Stránky, ktoré majú iba jeden interný odkaz „dofollow“. Počet vnútorných odkazov smerujúcich na stránku je jedným zo signálov pre vyhľadávače o relatívnej dôležitosti tejto stránky. Okrem toho text odkazov pomáha vyhľadávacím nástrojom lepšie porozumieť kontextu. Ako chybu opraviť Uistite sa, že najdôležitejšie stránky na vašom webe obsahujú aspoň niekoľko interných odkazov „dofollow“.

Continue reading...

Chýbajúci atribút HTML lang

Detaily chyby HTML lang attribute missing Stránky, na ktorých chýba jazykový atribút <html lang=“sk“>. Aj keď Google dnes nemusí atribút lang HTML používať, iné vyhľadávacie nástroje a prehľadávače ho používajú. Ako chybu opraviť Uistite sa, že na vašich stránkach je uvedený atribút jazyka (alebo jazyka a krajiny) deklarovaný v atribúte lang HTML. Upozorňujeme, že kód jazyka musí zodpovedať formátu ISO 639-1.

Continue reading...

Malý počet slov

Detaily chyby Low word count Stránky, ktorých počet slov je menší ako 50. Pri stránkach s nízkym počtom slov je pravdepodobné, že nebudú poskytovať vhodné pokrytie témy tak pre návštevníkov, ako aj pre vyhľadávacie nástroje. Ako chybu opraviť Hoci nie je potrebné, aby bol váš obsah veľmi dlhý, štúdie ukazujú, že dlhší obsah (700 a viac slov) má sklon k lepšiemu hodnoteniu na Googli. Uistite...

Continue reading...

Duplicitné stránky bez canonical

Detaily chyby Duplicate pages without canonical Stránky s duplicitným alebo veľmi podobným obsahom, ktoré nemajú špecifikovanú ich kanonickú verziu. Hoci spoločnosť Google tvrdí, že si môže automaticky vybrať najlepšiu verziu obsahu, ktorá sa má zobraziť vo výsledkoch vyhľadávania, nemusí to byť nevyhnutne verzia stránky, ktorú chcete indexovať vy. Z tohto dôvodu musia podobné alebo duplicitné stránky na vašom webe obsahovať atribút „rel=canonical“, ktorý vyhľadávacím nástrojom...

Continue reading...

Chýbajúce značky Open Graph

Detaily chyby Open Graph tags missing Stránka bez značiek Open Graph. Značky Open Graph inštruujú sociálne siete ako Facebook, Pinterest, LinkedIn a Google+ a iné, aké informácie (názov, popis, obrázok atď.) sa majú zobraziť pri zdieľaní adresy URL vašej stránky. Ako chybu opraviť Ak chcete, aby vaše odkazy na vaše stránky vyzerali dobre pri zdieľaní na sociálnych sieťach, mali by ste používať značky Open Graph....

Continue reading...