Presmerovanie JavaScriptu

Detaily chyby URL adresy niektorých súborov JavaScript volané z vášho webu sú presmerované na inú URL adresu. To núti webové prehliadače a prehľadávače vyhľadávacích nástrojov, aby vykonali dodatočnú HTTP požiadavku s cieľom dosiahnuť cieľovú adresu URL. To môže značne zvýšiť čas načítania stránky vášho webu. Ako chybu opraviť Skontrolujte stránky, ktoré obsahujú odkaz na URL s presmerovaním, a tento odkaz nahraďte priamym odkazom na cieľový...

Continue reading...

Stránka obsahuje presmerovaný JavaScript

Detaily chyby Niektoré stránky na vašom webe odkazujú na súbory JavaScript prostredníctvom presmerovania. To núti webové prehliadače a prehľadávače vyhľadávacích nástrojov, aby vykonali dodatočnú HTTP požiadavku s cieľom dosiahnuť cieľovú adresu URL súboru JS. To môže značne zvýšiť čas načítania stránky vášho webu. Ako chybu opraviť Skontrolujte v zozname stránky, ktoré majú odkaz na URL s presmerovaním, a tento odkaz nahraďte priamym odkazom na cieľový...

Continue reading...

Stránka obsahuje iba nofollow prichádzajúce interné odkazy

Detaily chyby Roboty vyhľadávacích nástrojov sa nebudú môcť dostať na stránky (a teda indexovať ich) prostredníctvom nofollow odkazov. Okrem toho sa na odkazované stránky prostredníctvom nofollow odkazov neprenesie žiada hodnota odkazu (napr. PageRank). Ako chybu opraviť Nofollow odkazy by ste mali používať iba na konkrétne stránky, ktoré nechcete, aby boli hodnotené na Google. Ak očakávate, že daná stránka bude na Google vysoko umiestnená, mala by...

Continue reading...

Stránka obsahuje nofollow a dofollow prichádzajúce interné odkazy

Detaily chyby Kombinácia dofollow a nofollow interných odkazov vedúcich na stránku je pravdepodobne chyba. Indexovateľná stránka by mohla získať viac „odkazovej šťavy“, ak by boli všetky interné odkazy smerujúce na ňu typu dofollow; odkazy nofollow vedúce na tieto stránky, jednoducho neodovzdávajú „hodnotu odkazu“. Ako chybu opraviť Zaistite, aby na zistené URL adresy viedol iba jeden typ prichádzajúcich interných odkazov: buď dofollow, alebo nofollow.

Continue reading...

Open Graph sa nezhoduje s canonical

Detaily chyby Stránky, na ktorých sa nezhoduje URL adresa zadaná v značke Open Graph a v značke rel=”canonical”. Značky Open Graph poskytujú sociálnym sieťam, ako sú Facebook, Pinterest, LinkedIn a Google+, aké informácie sa majú zobraziť pri zdieľaní adresy URL vašej stránky. Ak sa adresa URL Open Graph nezhoduje s kanonickou, na sociálnych sieťach sa bude zdieľať nekanonická verzia stránky. Ako chybu opraviť Uistite sa,...

Continue reading...

Nekompletná značka Open Graph

Detaily chyby Stránky s jednou alebo viacerými chýbajúcimi požadovanými značkami Open Graph. Štyri požadované značky Open Graph pre každú stránku sú og:title, og: type, og:image a og:url. Ako chybu opraviť Ak chcete, aby vaše stránky vyzerali dobre pri zdieľaní na sociálnych sieťach, mali by ste mať všetky povinné značky OG. Upozorňujeme, že adresy URL v značkách OG musia byť absolútne a musia používať protokoly http://...

Continue reading...

Dvojité lomítko v URL

Detaily chyby Double slash in URL Webové adresy, ktoré obsahujú za sebou dve lomíka (za časťou domény). Väčšina serverov je nastavená tak, aby ignorovala dvojité lomítko v ceste URL. Takéto adresy URL však môžu byť pre vyhľadávacie nástroje mätúce, pretože sa budú interpretovať ako samostatné adresy URL, čo môže mať za následok problémy s duplicitným obsahom. Ako chybu opraviť Skontrolujte URL adresy v prehľade a...

Continue reading...

Príliš krátky titulok

Detaily chyby Title too short Krátky názov nemusí obsah vašej stránky opísať najlepším možným spôsobom. Google môže dokonca vo svojich výsledkoch vyhľadávania (SERP) vygenerovať vylepšený názov z odkazov, textu na stránke alebo z iných zdrojov. Prečítajte si odporúčania spoločnosti Google týkajúce sa dobrých titulkov. Ako chybu opraviť Všeobecne odporúčaná dĺžka titulku je medzi 50 a 70 znakmi (max. 600 pixelov). Dlhšie titulky sa skrátia, keď...

Continue reading...

HTTPS/HTTP zmiešaný obsah

Detaily chyby HTTPS/HTTP mixed content Tento problém je príkladom zmiešaného obsahu, ku ktorému dochádza, keď sa stránky HTML načítajú cez zabezpečené pripojenie HTTPS, ale odkazujú na zdroje (obrázky, CSS alebo JS) prostredníctvom nezabezpečeného pripojenia HTTP. Zmiešaný obsah znižuje bezpečnosť používateľského prostredia vašej HTTPS stránky. Niektoré prehliadače predvolene blokujú nezabezpečené požiadavky na prostriedky. Ak vaša stránka závisí od týchto nezabezpečených zdrojov, po zablokovaní nemusí stránka fungovať...

Continue reading...

HTTPS stránka odkazuje na HTTP obrázok

Detaily chyby HTTPS page links to HTTP image K zmiešanému obsahu dochádza, keď sa počiatočné HTML načíta prostredníctvom zabezpečeného pripojenia HTTPS, ale súbory prostriedkov (obrázky, CSS alebo JS) sa načítajú prostredníctvom nezabezpečeného pripojenia HTTP. Varovanie o tom sa zobrazí v moderných prehliadačoch, aby používateľov informovalo o nezabezpečených zdrojoch na stránke. Zmiešaný obsah znižuje bezpečnosť používateľského prostredia vašej HTTPS stránky. Ako chybu opraviť Skontrolujte, či sú...

Continue reading...