4xx stránka v mape stránky

Detaily chyby Stránky 4xx v súbore mapy stránky vysielajú vyhľadávacím strojom mätúci signál a žiadajú ich, aby prehľadávali a indexovali „mŕtve“ alebo zakázané stránky. Môže to mať za následok problémy s indexovateľnosťou na vašom webe. Ako chybu opraviť Mali by ste zo svojich súborov mapy stránky odstrániť adresy 4xx. Uistite sa, že vaše súbory mapy stránky obsahujú iba živé adresy URL, ktoré vracajú kód odpovede...

Continue reading...

Presmerovaná stránka nemá žiadne prichádzajúce interné odkazy

Detaily chyby Cieľová stránka presmerovania nemá žiadne prichádzajúce interné odkazy. V tomto prípade teda neexistuje žiadny spôsob, ako by k nej mohli návštevníci vášho webu pristupovať z vášho webu, okrem presmerovanej adresy URL. Ako chybu opraviť Ak je to možné, upravte odkazy na odkazujúcich stránkach tak, aby smerovali priamo na cieľové stránky.

Continue reading...

Nekanonická stránka v mape stránky

Detaily chyby Uvedené nekanonické stránky sa nachádzajú v súbore mapy stránky. Súbory mapy stránky obsahujú zoznam stránok, ktoré majú vyhľadávacie nástroje prehľadávať a indexovať. Všetky stránky uvedené v súbore mapy stránky pre vyhľadávače musia byť kanonické. Ako chybu opraviť Uistite sa, že váš súbor mapy stránky obsahuje iba kanonické adresy URL.

Continue reading...

HTTPS stránka má interné odkazy na HTTP

Detaily chyby Jedná sa o HTTPS stránky odkazujúce na HTTP stránky na vašom webe. Ak interný odkaz na vašom webe privádza ľudí na HTTP URL, moderné prehliadače zobrazia varovanie o nezabezpečenej stránke. Môže to negatívne vplývať na hodnotenie webu vyhľadávačmi a používateľskú skúsenosť. Ako chybu opraviť Skontrolujte interné odkazy v prehľade pre URL adresy s http://. Upravte odkazy na dotyčných stránkach tak, aby odkazovali na...

Continue reading...

Nefunkčné presmerovanie

Detaily chyby Presmerovanie odkazu na stránku, ktorá vracia jeden z HTTP stavových kódov odpovedí 4xx alebo 5xx. K týmto adresám URL nemajú prístup ani návštevníci vašich webových stránok, ani prehľadávače vyhľadávacích nástrojov. Prehľadávače budú nútené opustiť dopyt, zatiaľ čo ľudia pravdepodobne opustia vaše webové stránky. Ako chybu opraviť V tabuľke preskúmajte zoznam stránok, ktoré odkazujú na konkrétnu URL adresu presmerovania. V prípade HTTP 4xx stavových...

Continue reading...

Príliš veľký obrázok

Detaily chyby Súbor obrázka je príliš veľký. Obrázky často zodpovedajú za väčšiu veľkosť stránky, a preto môžu byť hlavným dôvodom pomalých stránok na vašom webe. Ako chybu opraviť Skontrolujte obrázky v zozname a zistite, či je možné ich optimalizovať. Vo všeobecnosti sa kvalita obrázka spája s veľkosťou súboru – čím vyššie rozlíšenie a kvalita obrázka, tým väčšia veľkosť súboru. Uistite sa, že všetky vaše použité...

Continue reading...

Stránka obsahuje nefunkčný obrázok

Detaily chyby Niektoré stránky na vašom webe odkazujú na URL adresy obrázkov, ktoré nášmu prehľadávaču vracajú jeden zo stavových kódov HTTP 4xx alebo 5xx. Nefunkčné obrázky sa na vašich stránkach nezobrazia. Ako chybu opraviť Súbor obrázka bol s najväčšou pravdepodobnosťou presunutý, premenovaný alebo vymazaný, ale odkaz naň nebol zmenený. Skontrolujte stránky v zozname, ktoré obsahujú nefunkčný odkaz na obrázok, a aktualizujte alebo odstráňte ho. V...

Continue reading...

Nefunkčný obrázok

Detaily chyby Niektoré obrázky na vašom webe sa nedajú zobraziť. Nefunkčné obrázky na vašich stránkach negatívne ovplyvnia dojem používateľa, zatiaľ čo vyhľadávacie nástroje nebudú schopné tieto obrázky indexovať vo výsledkoch vyhľadávania. Ako chybu opraviť Skontrolujte všetky zistené nefunkčné obrázky a vymeňte, opravte alebo odstráňte odkazy na tieto obrázky na svojich stránkach.

Continue reading...

Stránka obsahuje odkaz na nefunkčnú stránku

Detaily chyby Stránky na vašom webe, ktoré odkazujú na interné alebo externé URL adresy a vracajú jeden z kódov odpovede HTTP 4xx alebo 5xx. Tieto odkazy sú všeobecne známe ako „nefunkčné odkazy“. Nefunkčné odkazy na vašom webe poškodzujú prehliadanie vašich návštevníkov, pretože ľudia nemôžu získať prístup k stránke alebo súboru pomocou odkazu, na ktorý kliknú. Nefunkčné odkazy okrem toho vytvárajú zbytočné „slepé uličky“ pre prehľadávače...

Continue reading...

Stránka obsahuje odkazy na presmerovanie

Detaily chyby Pri presmerovaní webových adries na vašom webe to nie je problém, aj keď odporúčame uprednostňovať priame prepojenie na cieľovú stránku. Presmerovanie na externej stránke, na ktorú odkazujete, si však vyžaduje vašu pozornosť. Ako chybu opraviť Všeobecne sa odporúča nahradiť odkazy na presmerované URL adresy na vašom webe priamymi odkazmi. Toto je obzvlášť dôležité pri odkazovaní na externé stránky. Mali by ste manuálne skontrolovať...

Continue reading...