Intrastat hlasenie
Intrastat hlasenie

Spoločnosť IM DOUBLE pri hláseniach intrastat šetrí klientom čas aj peniaze

Spoločnosť IM DOUBLE s.r.o. síce oficiálne vznikla až v roku 2015, jej história sa však začala písať už dávno predtým. Počiatok je možné hľadať už v roku 1999, kedy Ingrid Matejovská nastúpila na pozíciu colnej deklarantky do jednej špedičnej firmy. Už v roku 2001 sa vypracovala na pozíciu vedúcej pracoviska a o dva roky neskôr sa rozhodla založiť vlastnú firmu s názvom Ingrid Matejovská – ALFA SPED so zameraním na colno-deklaračnú oblasť.

Už v roku 2004 vstúpilo Slovensko do EÚ a tak sa postupne trochu zmenilo aj zameranie celej firmy. Colno-deklaračná oblasť už totiž nebola veľmi potrebná. Vstup SR do EÚ totiž priniesol najmä to, že slovenskí podnikatelia v tom okamihu začali obchodovať prevažne s partnermi v ostatných krajinách EÚ.

To znamenalo koniec colných povinností, ktoré však boli nahradené niečím celkom novým, a síce tzv. Intrastat hlásením. Ingrid Matejovská sa tak postupom času začala zaoberať výhradne pomocou podnikateľom v oblasti INTRASTAT-SK.

Spoločnosť IM DOUBLE s.r.o. vznikla v roku 2015 na základoch pôvodnej firmy Ingrid Matejovská – ALFA SPED po vstupu nového partnera Igora Matejovského, ktorý je súčasne aj Ingridiným manželom.

Ten sa záležitosťami okolo colnej problematiky profesionálne zaoberal už viac ako desať rokov. Tie strávil na úseku kontroly správneho zaraďovania tovaru do colnej nomenklatúry a tiež na pozícii lektora v oblasti colného práva a tiež DPH.

A pretože odbor Intrastat hlásení s pôvodným zameraním pána Matejovského úzko súvisí, mohol využiť svoje dlhoročné skúsenosti a spoločne so svojou manželkou tak klientom ponúknuť vysokú odbornosť. A to jak v systéme INTRASTAT-SK, tak v pridružených službách. Zárukou kvality je aj fakt, že sa veľa klientov vracia k službám spoločnosti opakovane.

Intrastat hlásenia sú naďalej hlavnou činnosťou spoločnosti

Vzhľadom na odchod Veľkej Británie z EÚ sa trochu zmenilo aj zameranie firmy, ktorá sa od počiatku roku 2021 čiastočne vrátila k colno-deklaračným službám. V tej chvíli totiž jej klientom obchodujúcim s touto ostrovnou krajinou znovu pribudla povinnosť mať vlastného colného zástupcu. Intrastat hlásenia sú však pre firmu IM DOUBLE s.r.o. prirodzene stále hlavným oborom, na ktorý sa zameriava.

Svojimi službami vám vieme ušetriť veľa času a starostí pri riešení Intrastat hlásení. Vieme za vás komunikovať so Štatistickým úradom a oprostiť vás od byrokracie, upomienok a možných sankcií.

Vypĺňanie a spracovanie Intrastat hlásení robíme už viac ako 16 rokov, a preto už s týmito službami máme svoje skúsenosti, ktoré dokážeme využiť vo váš prospech. V zmluve s nami okrem toho nájdete aj ustanovenia o úplnej diskrétnosti, takže o údaje o vás a vašich obchodných partneroch sa skutočne nemusíte obávať.

Cena služieb za Intrastat hlásenia

Naša spolupráca začína prvou konzultáciou, na základe ktorej dokážeme určiť rozsah vašej spravodajskej činnosti, z ktorého vyplýva aj rozsah našich služieb pre vás, respektíve ich ceny.

Cenová ponuka je pre každého klienta individuálna a vychádza z našich skutočných nákladov. Prvé hlásenie vám spracujeme zdarma, pri ďalších potom cenu budete vedieť vďaka tomu, že vám bude vopred stanovená paušálna mesačná intrastat cena. Svoje náklady tak budete poznať už na začiatku.

Ďalšie informácie a kontakt na spoločnosť IM DOUBLE nájdete na webe hlasenieintrastat.sk.