Viac H1 značiek

Detaily chyby Multiple H1 tags

Ide o stránky, ktoré obsahujú viac ako jednu značku <h1>. Na vašich stránkach by nemalo byť viac značiek <h1>. Mali by ste toto pravidlo dodržiavať, aj keď Google spomenul, že na stránke môžete použiť toľko značiek <h1>, koľko potrebujete, čo naznačuje, že Google je dosť chytrý na to, aby identifikoval záhlavie stránky.

Ako chybu opraviť

Aby ste zabránili akejkoľvek zámeny vyhľadávacích nástrojov, mali by ste zvážiť zachovanie odporúčanej hierarchie hlavičiek na všetkých svojich stránkach a na stránke použiť iba jednu značku <h1>.