Stránka obsahuje nofollow a dofollow prichádzajúce interné odkazy

Detaily chyby

Kombinácia dofollow a nofollow interných odkazov vedúcich na stránku je pravdepodobne chyba. Indexovateľná stránka by mohla získať viac „odkazovej šťavy“, ak by boli všetky interné odkazy smerujúce na ňu typu dofollow; odkazy nofollow vedúce na tieto stránky, jednoducho neodovzdávajú „hodnotu odkazu“.

Ako chybu opraviť

Zaistite, aby na zistené URL adresy viedol iba jeden typ prichádzajúcich interných odkazov: buď dofollow, alebo nofollow.