Stránka obsahuje iba nofollow prichádzajúce interné odkazy

Detaily chyby

Roboty vyhľadávacích nástrojov sa nebudú môcť dostať na stránky (a teda indexovať ich) prostredníctvom nofollow odkazov. Okrem toho sa na odkazované stránky prostredníctvom nofollow odkazov neprenesie žiada hodnota odkazu (napr. PageRank).

Ako chybu opraviť

Nofollow odkazy by ste mali používať iba na konkrétne stránky, ktoré nechcete, aby boli hodnotené na Google. Ak očakávate, že daná stránka bude na Google vysoko umiestnená, mala by mať k dispozícii množstvo relevantných interných dofollow odkazov z iných stránok na vašom webe.