Open Graph sa nezhoduje s canonical

Detaily chyby

Stránky, na ktorých sa nezhoduje URL adresa zadaná v značke Open Graph a v značke rel=”canonical”. Značky Open Graph poskytujú sociálnym sieťam, ako sú Facebook, Pinterest, LinkedIn a Google+, aké informácie sa majú zobraziť pri zdieľaní adresy URL vašej stránky.

Ak sa adresa URL Open Graph nezhoduje s kanonickou, na sociálnych sieťach sa bude zdieľať nekanonická verzia stránky.

Ako chybu opraviť

Uistite sa, že sa URL adresa uvedená v adrese og:url zhoduje s URL adresou kanonickej stránky.

Upozorňujeme, že URL adresy v značkách OG musia byť absolútne a musia používať protokoly http:// alebo https://.