HTTPS stránka odkazuje na HTTP obrázok

Detaily chyby HTTPS page links to HTTP image

K zmiešanému obsahu dochádza, keď sa počiatočné HTML načíta prostredníctvom zabezpečeného pripojenia HTTPS, ale súbory prostriedkov (obrázky, CSS alebo JS) sa načítajú prostredníctvom nezabezpečeného pripojenia HTTP.

Varovanie o tom sa zobrazí v moderných prehliadačoch, aby používateľov informovalo o nezabezpečených zdrojoch na stránke.

Zmiešaný obsah znižuje bezpečnosť používateľského prostredia vašej HTTPS stránky.

Ako chybu opraviť

Skontrolujte, či sú všetky zdroje na vašich webových stránkach načítané prostredníctvom zabezpečeného pripojenia HTTPS.

Zdroje spojené prostredníctvom protokolu HTTP nájdete v prehľade.

Ak je prostriedok k dispozícii prostredníctvom protokolu HTTPS, môžete jednoducho prepojiť na jeho verziu HTTPS. V opačnom prípade by ste mali:

  • použiť zdroj od iného hostiteľa, ak je k dispozícii,
  • ak ste na to zo zákona oprávnení, stiahnite si daný obsah na váš hosting a zo svojej stránky odkazujte na neho priamo,
  • úplne vylúčte tento zdroj zo svojich stránok.