HTTPS stránka má interné odkazy na HTTP

Detaily chyby

Jedná sa o HTTPS stránky odkazujúce na HTTP stránky na vašom webe. Ak interný odkaz na vašom webe privádza ľudí na HTTP URL, moderné prehliadače zobrazia varovanie o nezabezpečenej stránke. Môže to negatívne vplývať na hodnotenie webu vyhľadávačmi a používateľskú skúsenosť.

Ako chybu opraviť

Skontrolujte interné odkazy v prehľade pre URL adresy s http://. Upravte odkazy na dotyčných stránkach tak, aby odkazovali na verzie HTTPS. Ak je to možné, nezabudnite používať odkazy na HTTPS stránky.