Dvojité lomítko v URL

Detaily chyby Double slash in URL

Webové adresy, ktoré obsahujú za sebou dve lomíka (za časťou domény).

Väčšina serverov je nastavená tak, aby ignorovala dvojité lomítko v ceste URL. Takéto adresy URL však môžu byť pre vyhľadávacie nástroje mätúce, pretože sa budú interpretovať ako samostatné adresy URL, čo môže mať za následok problémy s duplicitným obsahom.

Ako chybu opraviť

Skontrolujte URL adresy v prehľade a odstráňte nepotrebné dvojité lomky z ich trvalých odkazov.

Potom môžete skontrolovať vnútorné spätné odkazy smerujúce na adresy URL dvojitým lomítkom a nasmerovať ich na opravenú URL adresu. Zabráni sa tým zbytočným presmerovaniam na vašom webe.